Taalschool Novum NL

We hebben in Nederland veel te maken met vluchtelingen uit verschillende landen. Zodra deze vluchtelingen statushouder zijn, worden ze geacht te integreren en te participeren. Inburgering is een belangrijk onderdeel hiervan.

Taalschool NovumNL biedt in dit kader diverse trajecten: Alfabetisering, Inburgering (Staatsexamen I en II), Taalverhoging, Taal Op De Werkvloer en Toeleiding Naar Werk/Vrijwilligerswerk.


De ontwikkelingen van de laatste jaren m.b.t. de zorgen over het aanbod van de taalscholen en de aansluiting van de inburgeraars hierop, heeft ons gemotiveerd om het op een andere en passende manier te doen. Inburgeraars hebben vaak een achtergrond die ver af staat van de Nederlandse samenleving. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Wij streven ernaar, rekening houdend met ieders achtergrond en niveau, een passend inburgeringstraject te bieden die aansluit bij elke individuele inburgeraar.


Uit onderzoek en verschillende analyses is gebleken dat er een aantal essentiele zaken zijn die ertoe bij kunnen dragen om passend onderwijs te kunnen bieden. Zo is het fijner voor cursisten om in kleinere groepen of klassen te werken. Door maximaal 12 deelnemers in een klas te plaatsen, kan de kwaliteit en persoonlijke begeleiding beter gewaarborgd blijven. Ook is gebleken dat de standaard Nederlandse manier van les geven niet goed aansluit bij de inburgeraars met een totaal andere achtergrond (zoals Eritrea en SyriĆ«). Hier zijn verschillende redenen voor. Na onderzoek en gesprekken met experts van deze culturen, wordt gesteld dat er meer ingezet kan worden op cultuur sensitief werken. Dat houdt voor ons in dat wij nauw samenwerken met instanties die een meerwaarde kunnen hebben op dat vlak. 


Los van het leren van de taal, wat uiteraard erg belangrijk is, geven wij ook aandacht aan de grootste uitdagingen die ontstaan door grote culturele kloven. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand met een totaal andere achtergrond, zaken als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zodanig ontwikkeld heeft dat hij/zij zichzelf direct staande weet te houden in de Nederlandse samenleving. 


Het is belangrijk goed te luisteren naar de signalen van de inburgeraars zelf. Passend werk en/of vervolgstudie vinden werkt motiverend. Hier besteden wij veel aandacht aan, omdat wij ook inzetten op deze twee belangrijke speerpunten. Ook geven we trainingen op gebied van ondernemerschap in Nederland en empowerment trainingen.

Novum NL is een ambitieuze taalschool voor zowel inburgeraars als professionals die de Nederlandse taal willen leren. Voor elk niveau hebben wij een passend aanbod. Van analfabeet t/m niveau B2, maar ook belangrijke onderdelen als de ONA en KNM. Middels de inburgering leren zij Nederlands spreken en schrijven. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de normen, waarden, tradities en gewoonten in Nederland. Onze docenten hebben veel ervaring binnen het inburgeringstraject en met deze doelgroep.

Wij organiseren onze taallessen op een persoonlijke en cultuur sensitieve manier, zodat de doelgroep hier goed op kan aansluiten. Uit onze ervaringen en resultaten van de afgelopen jaren, leren wij dat ons aanbod goed past bij de achtergrond van de doelgroep.

  • Alfabetiseringstraject: Je leert de basis van de Nederlandse taal aan de hand van de methode Naar Nederland en de methode 743. Inburgeringsexamen: Je werkt elk dagdeel aan de taal Luisteren, Lezen, Spreken, Schrijven. Je krijgt een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en OriĆ«ntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Er wordt gewerkt met de methode Taalcompleet en Welkom in Nederland.
  • Staatsexamen NT2 programma 1 (B1): Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma I. Er wordt gewerkt met de methode Taalsterk.
  • Staatsexamen NT2 programma 2 (B2): Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Er wordt gewerkt met de methode Taalsterk.
  • Bij Novum NL kun je taaltrajecten Nederlands als tweede taal volgen. Trajecten die bij je passen. Wil je je niveau verhogen voor luisteren, spreken, lezen of schrijven?
  • Opleiding naar werk en vrijwilligerswerk Je gaat actief participeren in werk of vrijwilligerswerk.

Het uurtarief voor de DUO inburgeringscursussen is 11,57 euro.

Bij al onze diensten staat kwaliteit en persoonlijke begeleiding voorop waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met vervolgtrajecten en loopbaanperspectieven om zo een geslaagde integratie en participatie te realiseren.