Zorg & Welzijn

Stichting Novum NL adviseert en begeleid mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij werken op een laagdrempelig en pragmatische manier voor iedereen die hulp nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven. Stichting Novum NL gelooft dat het ook anders ook anders kan. Op deze manier ontstaat er meer tijd en aandacht voor de hulpbehoevende mens en wordt de hulp beter afgestemd op het individu.

Wij zijn gespecialiseerd in cultuur sensitieve hulpverlening en ons werkgebied is vooral gericht op Rotterdam, Schiedam, Den Haag en omstreken.

Wij ondersteunen mensen met psychische, sociaal-maatschappelijke of lichamelijke hulpvragen waarbij geloof in eigen kunnen voorop staat. Samen werken we aan een gezond leven waarbij je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving belangrijke uitgangspunten zijn. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.