Diensten

Alfabetiseringstrajecten, Staatsexamen I en II, Taaltrajecten, Toeleiding naar Werk/Vrijwilligerswerk

Novum NL is een ambitieuze taalschool voor zowel inburgeraars als professionals die de Nederlandse taal willen leren. Voor elk niveau hebben wij een passend aanbod. Van analfabeet t/m niveau B2, maar ook belangrijke onderdelen als de ONA en KNM.


We hebben in Nederland veel te maken met vluchtelingen uit verschillende landen. Zodra deze vluchtelingen statushouder zijn, worden ze geacht te integreren en te participeren. Inburgering is een belangrijk onderdeel hiervan. Middels de inburgering leren zij Nederlands spreken en schrijven. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de normen, waarden, tradities en gewoonten in Nederland. Onze docenten hebben veel ervaring binnen het inburgeringstraject en met deze doelgroep.

Wij organiseren onze taallessen op een persoonlijke en cultuur sensitieve manier, zodat de doelgroep hier goed op kan aansluiten. Uit onze ervaringen en resultaten van de afgelopen jaren, leren wij dat ons aanbod goed past bij de achtergrond van de doelgroep.

  • Alfabetiseringstraject: Je leert de basis van de Nederlandse taal aan de hand van de methode Naar Nederland en de methode 743. Inburgeringsexamen: Je werkt elk dagdeel aan de taal Luisteren, Lezen, Spreken, Schrijven. Je krijgt een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en OriĆ«ntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Er wordt gewerkt met de methode Taalcompleet en Welkom in Nederland. 
  • Staatsexamen NT2 programma 1 (B1): Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma I. Er wordt gewerkt met de methode Taalsterk.
  • Staatsexamen NT2 programma 2 (B2): Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Er wordt gewerkt met de methode Taalsterk. 
  • Bij Novum NL kun je taaltrajecten Nederlands als tweede taal volgen. Trajecten die bij je passen. Wil je je niveau verhogen voor luisteren, spreken, lezen of schrijven? 
  • Opleiding naar werk en vrijwilligerswerk Je gaat actief participeren in werk of vrijwilligerswerk.

Bij al onze diensten staat kwaliteit en persoonlijke begeleiding voorop waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met vervolgtrajecten en loopbaanperspectieven om zo een geslaagde integratie en participatie te realiseren.