Doelstelling

Stichting Novum NL heeft ten doel het bevorderen van de integratie, inburgering en participatie van nieuwkomers in Nederland. 


De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • aanbieden van cursussen en trajecten gericht op integratie, inburgering en 
participatie; 

  • aanbieden van inburgerings-, alfabetiserings- en NT2 cursussen, door middel van 
een Taalschool, voor de doelgroep die zowel plichtmatig moet inburgeren in Nederland als de doelgroep die op vrijwillige wijze wilt inburgeren en/of taallessen wilt volgen; 

  • aanbieden van participatietrajecten die aansluiten op de huidige participatiewet; 

  • verzorgen van trainingen en workshops aan professionals die met deze 
doelgroepen te maken hebben, gericht op bewustwording en preventie; 

  • ondersteunen van, en belangen behartigen voor, nieuwkomers in Nederland, bij hun 
integratie en participatie in de Nederlandse samenleving;