Taalschool Novum NL

Taalschool NovumNL Is in eerste instantie opgericht om passende inburgeringstrajecten te bieden voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. 


De ontwikkelingen van de laatste jaren m.b.t. de zorgen over het aanbod van de taalscholen en de aansluiting van de inburgeraars hierop, heeft ons gemotiveerd om het op een andere en passende manier te doen. Inburgeraars hebben vaak een achtergrond die ver af staat van de Nederlandse samenleving. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.
Wij streven ernaar, rekening houdend met ieders achtergrond en niveau, een passend inburgeringstraject te bieden die aansluit bij elke individuele inburgeraar.


Uit onderzoek en verschillende analyses is gebleken dat er een aantal essentiele zaken zijn die ertoe bij kunnen dragen om passend onderwijs te kunnen bieden. Zo is het fijner voor cursisten om in kleinere groepen of klassen te werken. Door maximaal 12 deelnemers in een klas te plaatsen, kan de kwaliteit en persoonlijke begeleiding beter gewaarborgd blijven. Ook is gebleken dat de standaard Nederlandse manier van les geven niet goed aansluit bij de inburgeraars met een totaal andere achtergrond (zoals Eritrea en SyriĆ«). Hier zijn verschillende redenen voor. Na onderzoek en gesprekken met experts van deze culturen, wordt gesteld dat er meer ingezet kan worden op cultuur sensitief werken. Dat houdt voor ons in dat wij nauw samenwerken met instanties die een meerwaarde kunnen hebben op dat vlak. 


Los van het leren van de taal, wat uiteraard erg belangrijk is, geven wij ook aandacht aan de grootste uitdagingen die ontstaan door grote culturele kloven. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand met een totaal andere achtergrond, zaken als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zodanig ontwikkeld heeft dat hij/zij zichzelf direct staande weet te houden in de Nederlandse samenleving. 


Het is belangrijk goed te luisteren naar de signalen van de inburgeraars zelf. Passend werk en/of vervolgstudie vinden werkt motiverend. Hier besteden wij veel aandacht aan, omdat wij ook inzetten op deze twee belangrijke speerpunten. Ook geven we trainingen op gebied van ondernemerschap in Nederland en empowerment trainingen.