Partners 

Samen sta je sterker daarom gaat Stichting Novum NL uit van het principe van samen leven. Wij zijn ervan overtuigd dat met de bestaande middelen, mits goed ingezet en gekoppeld, de gewenste eindresultaten kunnen worden bereikt. Zowel op persoonlijk vlak, bestuurlijk vlak, als commercieel vlak.


Stichting Novum NL geeft daarom ondersteuning en advies aan gemeenten, instellingen, bedrijven en andere geïnteresseerden.

Vanuit ons werkveld, kennis van beide culturen en de hedendaagse knelpunten rondom de begeleiding van de doelgroep zijn wij in staat om adequate adviezen te geven op beleidsplannen en de implementatie hiervan.

Wij fungeren als professioneel klankbord of sparringpartner, maar kunnen ook op strategisch niveau brainstormen als het om bijvoorbeeld bepaalde langere trajecten gaat.


Wilt u meer informatie over samenwerken met Stichting Novum NL, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze experts door middel van onderstaand formulier.