Doelstelling

Stichting Novum NL heeft ten doel het bevorderen van de participatie en het welzijn van (nieuwe) Nederlanders.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  a. aanbieden van cursussen en trajecten gericht op integratie, inburgering en participatie;
  b. aanbieden van onderwijs en trainingen;
  c. aanbieden van maatschappelijke begeleiding en zorg;
  d. ondersteunen en adviseren van maatschappelijke instellingen, overheid en lokale gemeentes;


Wij organiseren onze activiteiten op een persoonlijke en cultuur-sensitieve manier, zodat diverse doelgroepen hier goed op kunnen aansluiten. Uit onze ervaringen en resultaten van de afgelopen jaren leren wij dat ons aanbod goed past bij de multi-problematiek die veel casussen kennen.