Maatschappelijke begeleiding

Steunpunten inburgering

Steunpunten Inburgering
In alle drie de gemeentes, Maasluis, Vlaardingen en Schiedam hebben we Steunpunten Inburgering opgezet. Ook deze steunpunten vallen onder de begeleiding. Bij de steunpunten kunnen alle inburgeraars terecht met vragen en voor hulp.

Meer weten?

Neem contact met ons.

Ons e-mailadres is stichting@novumnl.nl

In het kort

Vanaf januari 2023 zijn Stichting Inclusia en Stichting Novum NL de nieuwe samenwerkingspartners van Stroomopwaarts in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. Samen zorgen wij voortaan voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeraars die onder de Wet Inburgering 2021 vallen. Als gevolg van een Europese aanbesteding nemen we deze taken over van Vluchtelingenwerk. Dit wordt gedaan door verschillende vormen van begeleiding, zowel individueel, groepsgewijs als via workshops en trainingen. 


Wat doen we?

De maatschappelijke begeleiding vindt plaats vanaf het moment dat er een woning vrijkomt en de inburgeraar naar Maassluis, Vlaardingen of Schiedam kan verhuizen. Naast begeleiding bij huisvesting regelen we samen met de inburgeraar alle praktische zaken. Bijvoorbeeld bij de kennismaking met de buurt en de stad en bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid. De begeleiding duurt in totaal 1 jaar. Daarbij is er een intensieve samenwerking met het  team Inburgering van Stroomopwaarts, zodat het proces van inburgeren en het leren van de taal soepel verlopen.

Voor meer informatie: https://inclusia.nl