Taalverhoging

Een te laag taalniveau belemmert werkzoekenden bij het vinden van (betaald) werk. Ook voor participatie op andere vlakken kan een laag taalniveau een struikelblok vormen. 

Tijdens dit traject wordt gewerkt aan het verhogen van de vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Het zwaartepunt ligt op praktische taalvaardigheden. Dit wil zeggen dat de deelnemer leert om in concrete situaties die voor hem persoonlijk relevant zijn de Nederlandse taal op een functionele manier te gebruiken. Het leren van de taal is daarmee geen doel op zich, maar een middel om beter te kunnen participeren.

“Het leren van de taal is daarmee geen doel op zich, maar een middel om beter te kunnen participeren.”

De nadruk ligt op beroep/werkvloer-specifieke lessen, gedrag op de werkvloer en praktijkgerichte opdrachten/
werkbezoeken. Daarnaast is er aandacht voor digitale vaardigheden, rekenen, loopbaan en de Nederlandse cultuur. Intensive begeleiding
is het sleutelwoord.

De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:

– Lezen 
Je leert op verschillende manieren teksten lezen.

-Spelling en grammatica 
Je maakt kennis met de regels voor spelling en grammatica. 

– Schrijven 
Je oefent met schrijven
op verschillende manieren, zoals het schrijven van brieven, invullen van formulieren en e-mails. 

–  Luisteren en spreken 
Je leert hoe je op een duidelijke manier communiceert. In het dagelijks leven, maar
ook op zakelijk gebied, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek.
Ook leer je spreken voor een groep in de vorm van een presentatie en rollenspel.

Resultaat

Met deze cursus breng je je kennis van het Nederlands naar een hoger niveau. En daarmee vergroot je je kansen op het goed afronden van je studie of het vinden van een geschikte baan.

Duur

De duur van de training is 2 maanden waarbij je wekelijks 4 uur les krijgt en een klein beetje huiswerk (ongeveer 4 uur per week).

Kosten

De kosten van de training bedragen 950, – euro inclusief alle lesmaterialen.

Instroomniveau: lager dan 1F
Naar: 1F niveau

Lager dan 1F


De vaardigheden zijn nog niet ontwikkeld op het niveau van het basisonderwijs in Nederland.

1F niveau


Dit niveau staat gelijk aan het niveau van de taalvaardigheden die een persoon ontwikkelt op het basisonderwijs


2F niveau


Dit niveau staat gelijk aan het niveau voor beroepsonderwijs in Nederland en heb je minimaal nodig om deel te kunnen nemen aan een mbo-beroepsopleiding.

Instroomniveau: Alfa (analfabeet) Alfa 0, Alfa A , Alfa B
Naar: het volgend Alfa niveau met het uiteindelijke doel Alfa C niveau, wat gelijk staat aan A1 niveau.

Instroom
A1 Naar:
A2 niveau


Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken.

Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit.

Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.Instroom
A2 Naar:
B1 niveau


Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).

Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Instroomn
B1 Naar:
B2 niveau


Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.

Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.

Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.