Over ons

1. wij zijn transparant over onze diensten2. meten klanttevredenheid3. maken gebruik van deskundige docenten, trainers en adviseurs4. zijn helder over leeruitkomsten

5. leveren maatwerk6. sluiten aan op de arbeidsmarkt7. gaan met respect met elkaar om

Stichting Novum NL heeft ten doel het bevorderen van de participatie en welzijn van alle Nederlanders. De stichting tracht haar doel te bereiken door het:

aanbieden van onderwijs en trainingen;

aanbieden van trajecten gericht op inburgering en participatie;

aanbieden van maatschappelijke begeleiding;

ondersteunen en adviseren van maatschappelijke instellingen, overheid en
lokale gemeentes.

“Wij organiseren onze activiteiten op een persoonlijke en inclusieve manier, zodat diverse doelgroepen hier goed op kunnen aansluiten.
Bij al onze diensten staat kwaliteit en persoonlijke begeleiding voorop waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met vervolgtrajecten en aansluitmogelijkheden.
De stichting heeft geen winstoogmerk en focust zich op kwaliteit en haar rol als bruggenbouwer. Om dit te waarborgen werken we nauw samen met diverse andere instellingen.”

Gedragscode NRTO

Stichting Novum NL onderschrijft en houdt zich aan de gedragscode van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

Algemene Voorwaarden Consumenten

Stichting Novum NL hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Algemene Voorwaarden B2B

Voor de zakelijke markt hanteert Stichting Novum NL de Algemene Voorwaarden B2B voor Training en Opleiding van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Klachtenregelement

De klachtenprocedure van Stichting Novum NL staat beschreven in het klachtenreglement.

Privacyregelement

De waarborging van privacy staat beschreven in het privacyreglement van Stichting Novum NL.

Adres

Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

e-mailadres

stichting@novumnl.nl