Over ons

Stichting Novum NL heeft ten doel het bevorderen van de participatie en welzijn van alle Nederlanders. De stichting tracht haar doel te bereiken door het:

aanbieden van onderwijs en trainingen;

aanbieden van trajecten gericht op inburgering en participatie;

aanbieden van maatschappelijke begeleiding;


ondersteunen en adviseren van maatschappelijke instellingen, overheid en
lokale gemeentes.

“Wij organiseren onze activiteiten op een persoonlijke en inclusieve manier, zodat diverse doelgroepen hier goed op kunnen aansluiten. Bij al onze diensten staat kwaliteit en persoonlijke begeleiding voorop waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met vervolgtrajecten en aansluitmogelijkheden. De stichting heeft geen winstoogmerk en focust zich op kwaliteit en haar rol als bruggenbouwer. Om dit te waarborgen werken we nauw samen met diverse andere instellingen.”